Stacja Kontroli Pojazdów

Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów NAFTOWA.

Nasza stacja diagnostyczna zlokalizowana w Sosnowcu na ul. Naftowej 97. Dys­po­nujemy do­sko­nale wy­po­sa­żo­nym, no­wo­cze­snym sprzę­tem oraz ofe­ru­jemy sze­roką gamą spe­cja­li­stycz­nych usług. Oka­zały pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz nowy bu­dy­nek przy­ciąga wzrok prze­chod­niów i kie­row­ców.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przeglądów technicznych pojazdów. Przekłada się to na wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów. Zatrudniamy specjalistów, którzy służą swoją wiedzą i pomocą zarówno w sprawach technicznych, jak i interpretacji przepisów prawa związanych z zagadnieniem przeglądów rejestracyjnych. Stacja jest wyposażona w najwyższej klasy urządzenia kontrolne firmy MAHA.

Nasi doświadczeni pracownicy w trosce o Państwa bezpieczeństwo ocenią każdy szczegół pojazdu, którym się poruszacie, zadbają abyście Państwo mogli bezpiecznie wyjechać na drogę i czuć się pewnie za kierownicą swojego samochodu. Nowoczesne wyposażenie stacji oraz najwyższej jakości ścieżka diagnostyczna pozwala na bezbłędną ocenę stanu technicznego pojazdu.

Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom. Przeprowadzamy przeglądy rejestracyjne w pełnym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w cenniku. Świadczymy również usługi dodatkowe, z którymi można zapoznać się w dziale usługi.